ทำบุญออนไลน์ การลงทุนในบุญกุศล เสริมความร่ำรวย

การทำการกุศล ไม่เพียงแต่เป็นการตอบแทนสังคม ช่วยทำให้สังคมให้น่าอยู่ขึ้นเท่านั้น ยังเป็นวิธีการที่ดียิ่งในการสร้าง “พลังบวก” ทั้ง “ภายนอก และภายใน” ให้เกิดขึ้นในชีวิต เป็นการเพิ่มความสุขในตัวเราและผู้อื่นๆ สามารถส่งผลต่อความร่ำรวยทางจิตใจ อันจะส่งผลย้อนกลับมาหนุนศักยภาพทางการเงินของท่านให้แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นได้ทางหนึ่ง

สังคมดี คือปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน

สารบัญ บทความ

จุดมุ่งหมายของบทความนี้

 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งรับบริจาค แหล่งทำบุญทำการกุศลที่ปลอดมิจฉาชีพ เนื่องจากแหล่งบุญทั้งหมด ได้ทำการคัดกรองและตรวจสอบดีแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะไม่โอนเงินไปยังมิจฉาชีพแน่นอน (แหล่งทำบุญจะทยอยเพิ่มเติมเรื่อยๆครับ)
 • เน้นแหล่งทำบุญ แหล่งรับบริจาคที่มีประโยชน์ทางรูปธรรมและนามธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ปัจจัยและเจตนาของท่านเกิดผลงอกงามอย่างสูงสุด
 • EAForexCenter เราต้องการสร้าง “สะพานแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือ” เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น ยิ่งสังคมดีขึ้นเท่าไร เราก็จะง่ายในการประกอบอาชีพ ใช้ชีวิต เข้าสู่ความร่ำรวยได้มากขึ้นเท่านั้น

ประโยชน์/ข้อดี ของการทำบุญกับการลงทุน

ประโยชน์/ข้อดี ของการทำบุญ

 • การทำบุญ /การบริจาค / การแบ่งปัน เป็นการปูพื้นฐานสังคมให้ดีขึ้น ทำให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่หลอกลวงกัน สังคมเช่นนี้ จะเป็นสังคมที่ เรียบง่าย ผ่อนคลาย สะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือการลงทุน ทุกๆการลงทุนไม่เว้นแต่สาย Forex เพราะเป็นสังคมที่ไม่จำเป็นต้องทุ่มพลังและเวลาในการสร้างระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยมากไปนัก

“…เอาเวลาที่จะระแวดระวังกับมิจฉาชีพ หรือความย่ำแย่ของสังคม ไปโฟกัสการประกอบสัมมาอาชีพดีกว่า…”

 • ผู้ที่ให้อยู่เสมอ ย่อมได้รับการตอบแทนกลับ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ประการแรกคือจิตใจที่สงบ มั่นคงไม่พลุ่งพล่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานจิตใจที่สำคัญของ Trader Forex ซึ่งต้องมักเผชิญหน้าการแกว่งตัวของอารมณ์ที่สูง
 • 10 มูฯ มิเท่า 1 บุญกุศล เพราะมูฯจะดึงความมั่งคั่งมาได้ ก็ต้องย่อมมีรากฐานจากบุญกุศลดั้งเดิมด้วย

“ที่ใดไร้การหิวโหย ก็ย่อมปราศจากขโมย ปราศจากการหลอกลวง และที่นั่นย่อมสร้างความมั่งคั่งได้โดยง่าย”

แหล่งทำบุญประเภทต่างๆ

ที่ทาง eaforexcenter ได้คัดสรรค์มาให้ และแนะนำ ได้แก่

แหล่งทำบุญ แหล่งรับบริจาค
3 กลุ่มแหล่งทำบุญ แหล่งรับบริจาคประเภทต่างๆ ที่ EAForexCenter เราคัดสรรมาให้

1. วัด สถานปฏิบัติธรรม อันเนื่องด้วยศาสนา:

เป็นการทำบุญในรูปแบบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจและมี Inner ดี มีแกนของสังคมและความศรัทธารองรับ

2. มูลนิธิเพื่อการกุศล ไม่แสวงหากำไร:

สำหรับท่านที่หวังประโยชน์จากการบริจาคโดยไม่ยึดติดกับแนวความคิดทางศาสนา

3. หน่วยงานราชการที่มีระบบที่รัดกุมและผลงานดี:

สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนหน่วยงานด้านงานการกุศลที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล

แหล่งทำบุญออนไลน์ สายวัด ที่แนะนำ

วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

บัญชี วัดพระบาทน้ำพุ
บัญชีและช่องทางการร่วมบุญกับ วัดพระบาทน้ำพุ

เว็บไซต์:

https://www.phrabatnampu.org/

ร่วมทำบุญสงเคราะห์ผู้ป่วย เด็ก และคนชราอนาถา:

ธ.ทหารไทยธนชาต  304-2-55909-0

ธ.กรุงศรี 792-1-13279-8

ธ.กรุงเทพฯ 289-3-04400-4

ชื่อบัญชี  วัดพระบาทน้ำพุ

ถวายสังฆทานวัดพระบาทน้ำพุ:

ธ.กสิกรไทย 506-1-02101-0

ชื่อบัญชี ถวายสังฆทานวัดพระบาทน้ำพุ

บริจาคทางโทรศัพท์:

 • กด *494333 โทรออก บริจาคครั้งละ 15-.
 • กด *499222 โทรออก บริจาคครั้งละ 9-.

ติดต่อ:

วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 062-7518800, 066-1510440

Line id:  089-7420728 Facebook: วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี https://www.facebook.com/phrabatnampu/

มูลนิธิเพื่อการกุศล ไม่แสวงหากำไร ที่แนะนำ

มูลนิธิ กระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา แบ่งปันเพื่อ เปลี่ยนแปลง

คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่

 • งานด้านสิทธิมนุษยชน
 • งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง

 • บนสังคมออนไลน์ (internet)
 • สังคมเมือง
 • และสังคมชนบท

โดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

เว็บไซต์:

https://www.mirror.or.th/

บัญชีที่รับบริจาค:

บัญชีที่รับบริจาค มูลนิธิกระจกเงา
ตัวอย่างบัญชีที่รับบริจาคของมูลนิธิกระจกเงา

มีหลายบัญชีและหลายโครงการ ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้โดยตรงที่หน้าเว็บไซต์ “มูลนิธิกระจกเงา” (คลิ๊ก)

หน่วยงานราชการที่ทำงานการกุศล ที่แนะนำ

มูลนิธิรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดี คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ก่อตั้งเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วย ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น

ด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

เป็น “สะพานแห่งการให้” พัฒนาวงการสาธารณสุข ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ต่อไปเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” โดยมีโครงการที่รอการบริจาค รายละเอียด (คลิ๊ก)

เว็บไซต์:

https://www.ramafoundation.or.th/

บัญชีที่รับบริจาค:

 • โอนเงิน: ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์   สาขารามาธิบดี   เลขที่ 026-3-05216-3

ธ.กสิกรไทย      สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์     เลขที่ 879-2-00448-3

ธ.กรุงเทพ        สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์     เลขที่ 090-3-50015-5

ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0

 • สอบถามข้อมูลโทร 0-2201-1111
ช่องทาง บัญชี การรับบริจาค มูลนิธิรามาธิบดี
ภาพรายละเอียดช่องทาง บัญชี และอื่นๆเกี่ยวกับการรับบริจาค ซึ่งสามารถตรวจสอบและดูได้ผ่านทาง เว็บไซต์ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งจะรุบุไว้อย่างชัดเจนที่ด้านล่างส่วน footer ของทุกหน้า

จุดรับบริจาค และจำหน่ายของที่ระลึก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. วิทยาเขตพญาไท

เวลาทำการ :

จันทร์ – ศุกร์ 7:30-17:30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ 8:30-16:30 น.

โทร 66(0)-2201-1111 | 66(0)-2201-2222 Fax 66(0)-2201-1481

– สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ด้านหน้าข้าง ธ.ไทยพาณิชย์)

– อาคาร 1 ชั้น 1 ติดการเงินกลาง และด้านหน้าสารบรรณ

– ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 4

2. วิทยาเขตสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เวลาทำการ :

จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30 น.

โทร 66(0)-2839-6010 Fax 66(0)-2839-6011

– อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

อานิสงส์แห่งการทำบุญประเภทต่างๆ 6 กลุ่มวัตถุ

โดยสรุปเพื่อเป็นหลักคิด อ้างอิงตามหลักพระพุทธศาสนา อานิสงส์ย่อมเป็นเหตุเป็นผลกัน เหตุเป็นเช่นใดผลย่อมผันตามเหตุนั้น เว้นแต่ใช้อธิษฐานบารมี ผลจะเบี่ยงเบนจากเหตุไปได้บ้าง

อานิสงส์แห่งการทำบุญประเภทต่างๆ

 1. การบริจาคยารักษาโรค ข้าวและอาหาร: เหตุแห่งชีวิต จึงนำพาชีวิตอุดมสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง
 2. การบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า: เหตุแห่งสัมพันธ์ภาพ ความเมตตา ผลจึงนำพาครอบครัวอบอุ่น กิจการค้ารุ่งเรือง
 3. การบริจาคเครื่องนุ่งห่ม: เหตุแห่งอาภรณ์ เครื่องปิดบังความอาย ชาตินี้จะมีความมั่นใจ สง่างามในที่ชุมชน ชาติหน้าผิวพรรณดี จะมีเสื้อผ้าสวยๆ สวมใส่ตลอดไป ใส่อะไรก็ดูสวยงาม ดูสง่า
 4. การบริจาคเงินร่วมสร้างถนน สะพาน ศาลาริมทาง สาธารณกุศล: เหตุเพื่อความสบาย ความสะดวกของหมู่ชน ชีวิตความเป็นอยู่จะสะดวก สมบูรณ์ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู
 5. การบริจาคหนังสือ สนับสนุนทุนการศึกษา: เหตุแห่งปัญญา ภายหน้าจักเพิ่มวาสนา บารมี มีสติปัญญาดี เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม
 6. การบริจาคทรัพย์สิน เงินทอง ตามแต่ผู้รับบริจาคจะพึงใช้: เหตุแห่งความสมบูรณ์ตามปรารถนา ชาตินี้ทำอะไรจะคล่องตัว กิจการก้าวหน้า ชาติหน้าจะเป็นเศรษฐี มีฐานะมั่งคั่ง ร่ำรวย

อานิสงส์แห่งการทำบุญ ตามมีอ้างอิงในพระไตรปิฏก

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บ 84000.org ทำสารบัญไว้ให้แล้ว คลิ๊กเข้าไปดูได้เลยครับ

อานิสงส์คาถาอุณหิสสวิชัย อานิสงส์ถวายดอกไม้ธูปเทียน
อานิสงส์ปัญญาบารมี อานิสงส์ถวายหมากเบ็งบูชา
อานิสงส์กรวดน้ำ อานิสงส์การฟังธรรม
อานิสงส์ถวายปราสาทผึ้ง อานิสงส์ถวายข้าวจี่
อานิสงส์ถวายต้นกัลปพฤกษ์ อานิสงส์ข้าวประดับดิน (ใส่บาตร)
อานิสงส์ถวายอัฏฐะ อานิสงส์สลากภัตต์ (ข้าวสาร)
อานิสงส์ถวายเครื่องเถราภิเษก อานิสงส์สังฆทาน
อานิสงส์บวช อานิสงส์สร้างหนังสือ
อานิสงส์สร้างศาลาโรงธรรม อานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์
อานิสงส์สร้างกุฎีวิหาร อานิสงส์ต่ออายุ
อานิสงส์สร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ) อานิสงส์สร้างธรรมาสน์
อานิสงส์กฐินทาน อานิสงส์ถวายผ้าปูโรงอุโบสถ
อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน อานิสงส์อาการวัตตาสูตร
อานิสงส์ถวายผ้าจำนำพรรษา อานิสงส์เผาศพ
อานิสงส์ถวายผ้าเพดาน อานิสงส์สร้างศาลา
อานิสงส์ถวายผ้าพนัง อานิสงส์สร้างสะพาน
อานิสงส์ก่อสร้างพระเจดีย์ทราย อานิสงส์ในการสร้างธง
อานิสงส์ถวายพระเจดีย์ข้าวเปลือก อานิสงส์ถวายสัพพทาน (ทานต่างๆ)
อานิสงส์ก่อเจดีย์เกลือ อานิสงส์ปิดทองพระพุทธรูป
อานิสงส์รักษาศีล อานิสงส์การเจริญเมตตา

หลักการตรวจสอบ/ระมัดระวัง ในการโอน/บริจาคเงินออนไลน์

หากท่านต้องการโอนเงินเพื่อบริจาค หรือทำบุญออนไลน์ กับแหล่งอื่นๆนอกจากที่ทางเว็บแนะนำ พึงตรวจสอบดังนี้ (มิจฉาชีพชุกมากครับพึงระวังให้มาก)

 1. ตรวจสอบ Application/Website: ก่อนใช้งานเสมอ โดย
  • หลีกเลี่ยงการบริจาคเงินให้กับองค์กร ฯลฯ ที่ไม่คุ้นชื่อ หรือยังไม่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
  • ใช้คำค้นชื่อของหน่วยงาน วัด หรือแหล่งทำบุญ ทาง google โดยไม่สนใจโฆษณา โดยปกติ google จะไม่อันดับเว็บไซต์มิจฉาชีพอยู่ 3 อันดับแรก ยกเว้นเว็บนั้นจะซื้อโฆษณากับทาง google ก็จะถูกวางไว้ตำแหน่งด้านบนโดยมีคำว่า “ได้รับการสนับสนุน”
เว็บมิจฉาชีพที่ซื้อโฆษณากับทาง Google
ตัวอย่างเว็บมิจฉาชีพที่ซื้อโฆษณากับทาง Google
 • หลีกเลี่ยงการโอนเงินโดยผ่านข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook เพราะปัจจุบันพบมิจฉาชีพจำนวนมาก และมากเกินไปที่จะเสียเวลาตรวจสอบแล้ว
 1. ตรวจสอบบัญชี: จากเว็บไซต์ที่ตรวจสอบ/รายงานมิจฉาชีพ ก่อนโอนเสมอ โดยแนะนำเพียง 2 web เรียงตามลำดับความใหญ่ของฐานข้อมูล
 2. Blacklistseller: https://www.blacklistseller.com/ ฐานข้อมูลมากเพราะทำมาก่อนชาวบ้าน แต่มีโฆษณากวนใจ
เว็บ Blacklistseller
หน้าตาของเว็บ Blacklistseller
 1. ฉลาดโอน: https://www.chaladohn.com/ ฐานข้อมูลน้อยกว่า Blacklistsellerดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจนครบาล 8
เว็บ ฉลาดโอน
หน้าตาของเว็บ ฉลาดโอน
 • บัญชี “โดยหลักการ” ของหน่วยงานที่รับโอนจะต้องเป็นชื่อหน่วยงาน หรือวัด ไม่เป็นชื่อบุคคล
 1. ตั้งสติเสมอๆ: อย่ารีบร้อน คนรีบร้อนจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายที่สุด คนใจดีก็ควรจะเป็นคนใจเย็นและเป็นคนฉลาดด้วยถึงจะครบถ้วน

Trader forex ที่ดีต้องมีสติในทุกๆเรื่อง

วิธีการจัดการกับมิจฉาชีพหลังทราบว่าถูกหลอกและโอนเงินไปแล้ว

1. อย่าใช้หลักคิดที่ว่า “ปล่อยมันไปเถอะ”

การคิดว่า “ฟาดเคราะห์” “ปล่อยให้เป็นไปตามกรรม (โดยไม่ทำอะไร)” อันเป็นการปล่อยวางที่ไม่ถูกต้องมันใกล้เคียงกับการ “ปล่อยปะละเลยสิ่งพึงทำ”

 • การส่งรายงานมิจฉาชีพให้แก่เว็บตรวจสอบ เช่น Blacklistseller, ฉลาดโอน ถือเป็นการทำบุญและทำความดีอย่างหนึ่งที่มีผลต่อสังคมมาก
 • การละเลยเรื่องนี้ เมล็ดพันธ์แห่งความเลวร้ายจะถูกเพาะและขยายตัวมากขึ้น จนคนบริสุทธิ์ส่วนมากได้รับความเดือดร้อน

2. แจ้งอายัติบัญชีของมิจฉาชีพทันทีที่รู้ตัวว่าถูกหลอก

ติดต่อธนาคาร หรือบริษัทที่ทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อขออายัดบัญชีได้ทันที ล็อคบัญชีได้ 72 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างนั้นท่านมีเวลาสามารถ

 • แจ้งความที่สถานีตำรวจที่สะดวก หรือแจ้งความออนไลน์ เพื่อให้มีการสอบสวน และมีหมายอายัดเงินกับทางธนาคารต่อไป
 • หรือต่อรองกับมิจฉาชีพกรณีที่พอตกลงกันได้
เบอร์โทร แจ้งอายัติบัญชีธนาคาร
รายละเอียดและเบอร์โทรสำหรับแจ้งอายัติบัญชีธนาคาร หรือบริษัทที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน
 1. ธนาคารกสิกรไทย : KBANK : 0-2888-8888 กด 001
 2. ธนาคารกรุงไทย : KTB : 0-2111-1111 กด 108
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : BAY : 1572 กด 5
 4. ธนาคารกรุงเทพ : BBL : 1333 หรือ 0-2645-5555 กด * 3
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ : SCB : 0-2777-7575
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต : TTB : 1428 กด 03
 7. ธนาคารออมสิน : GSB : 1115 กด 6
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : CIMB : 0-2626-7777 กด 12
 9. ธนาคารไทยเครดิต : TCRB : 0-2697-5454
 10. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : Lhb : 0-2459-0000 กด 8
 11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : GHB : 0-2645-9000 กด 33
 12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : BAAC 0-2555-0555 กด * 3
 13. ธนาคารยูโอบี : UOB : 0-2344-9555
 14. ธนาคารซิตี้แบงค์ : CITI : 0-2344-9555
 15. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร : KK : 0-2165-5555 กด 6
 16. ธนาคารทิสโก้ : Tisco : 0-2633-6000 กด * 7
 17. ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) : ICBC : 0 2629 5588 กด 4
 18. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : IBANK : 1302 กด 6
 19. ทรูมันนี่ : TMN : 1240 กด 6
 20. ทูซีทูพี(ประเทศไทย) : 2C2P : 0 2026 3000 กด 0
 21. แอดวานซ์ เอ็มเปย์ : MPAY : 0 2078 9299 กด 1
 22. ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ : TMC (Micro Pay e-Wallet) 0 2697 5353 กด 0
 23. แมกซ์ การ์ด : MAX (Max Me Wallet) : 1614 กด 4

3. แจ้งความออนไลน์หน่วยงานของแท้

เว็บไซต์ แจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี: https://thaipoliceonline.go.th/ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ที่นี่ที่เดียว มีปลอมเยอะ ดูให้ดีๆครับ)

เว็บแจ้งความออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน้าตาของเว็บ แจ้งความออนไลน์ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เว็บจริง)

โดยผู้เสียหายจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน กรอกข้อมูลทางคดี ตามขั้นตอนจนเสร็จ ผู้แจ้งจะได้รับ “เลขรับแจ้งความออนไลน์ หรือ Case ID” เช่น 65021

4. รายงานเว็บ, application มิจฉาชีพกับทาง google, เฟสบุค:

เพื่อให้ google ตรวจสอบและบล็อกการมองเห็น เว็บ spam, malware, หรือเว็บหลองลวงนั้นออก ซึ่งสามารถทำได้ผ่านช่องทาง

เว็บปลอมที่ซื้อโฆษณาใน google
ตัวอย่างเว็บปลอมที่ซื้อโฆษณาใน google (หนีเสือปะเจอจระเข้ โดนหลอกจากที่หนึ่งแล้วอาจโดนหลอกที่ใหม่อีก)
รายงานเว็บปลอม เว็บแสปม กับ google
ตัวอย่างหน้ากรอกข้อมูลรายงานครับ สั้นๆง่ายๆ ใช้เวลาไม่มากแต่ช่วยคนได้เยอะ และรับฟังข้อมูลมากกว่าเฟสบุคที่วันๆเอาแต่บล็อคแต่คนบริสุทธิ์ บล็อคแต่คนทำมาหากินจริงๆ
 • รายงานการละเมิดนโยบาย: กรณีที่ท่านเชื่อว่าแอปใน Google Play ละเมิดนโยบายโปรแกรมสําหรับนักพัฒนาแอปของ Google Play เช่น กรณีมี แอปแอบอ้างลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท ยิงโฆษณาหลอกลวงประชาชน เป็นต้น (เรื่องจ่ายเงินรัฐไม่ลงทุนถึงกับยิงโฆษณาหรอก ถ้าตั้งสติดีๆน่าจะเดาออก)
 • รายงานเพจเฟสบุค หรือรายงานการถูกหลอกลวงกับแพลตฟอร์มซื้อขายอื่นๆ เช่น shopee: นอกจาก google แล้วตามปกติ Platform Social media เช่น facebook หรือแม้แต่ Platform shopping online เช่น shopee ก็มีระบบรายการด้วยเช่นกัน ซึ่งปกติจะหาช่องทางรายงานไม่ยาก และคุ้นเคยกันดีครับ (จึงขอผ่านไม่ระบุรายละเอียด)

5. รายงานการถูกหลอกลวงผ่านเว็บไซต์สื่อกลาง

เพื่อเป็นเบาะแส และเป็นข้อมูลให้คนอื่นๆได้ตรวจสอบ และทราบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ อย่าสงสาร อย่าให้โอกาส จากประสบการของแอดมินที่เคยให้โอกาส มิจฉาชีพเหล่านั้นเขาไม่กลับตัวนะครับ เขายังคงหลอกคนอื่นต่อไป (เขาไม่ได้คิดว่าเราดี เขาคิดว่าเราโง่) โดยเว็บไซต์ที่นิยมได้แก่

รายละเอียดของการดำเนินการใช้บริการไม่ยากครับ ลองเข้าไปใช้ดูครับ

สรุป

ทีมงาน EAForexCenter ได้ทำการรวบรวมแหล่งทำบุญ และบริจาคออนไลน์ เพื่อความสะดวกแก่สมาชิก และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกโดยการคัดเลือกแหล่งรับบริจาคที่มีผลงานดีเป็นรูปธรรม ทั้งปลอดจากมิจฉาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีอย่างชุกชุมมาก ลิงค์และบัญชีธนาคารต่างๆ ล้วนได้รับการตรวจสอบ โดยนำข้อมูลจากเว็บไซต์ของจริงขององค์กรนั้นๆ ทำให้สมาชิกมั่นใจได้ครับว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือผู้รับแน่นอน

และยังมีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอานิสงส์การทำบุญประเภทต่างๆ เพื่อเสริมกำลังใจแก่สมาชิก ทั้งยังได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการระวังและการจัดการกับมิจฉาชีพในกรณีที่ท่านโดนหลอกเข้าให้แล้วอีกด้วย

…เทรดให้สนุก มีเหลือแล้วแบ่งปันนะครับ “การให้ ไม่มีวันสิ้นสุด การให้ สร้างสรรค์สิ่งดีๆไม่สิ้นสุด”…