กดคลิกเพื่อดูรายละเอียด ขั้นตอนการแจ้งเปิดใช้งาน EA

*** หมายเหตุ :  การเปิดใช้งาน EA ของเรา ****
1.ทำการสมัครสมาชิกโบรกเกอร์โดยทำการคลิกที่ลิงค์ สมัครสมาชิกในขั้นตอนที่ 1
2.หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วให้ทำการกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอใช้ EA ตัวที่ต้องการพร้อมกับการตรวจสอบสาย IB
3.เมื่อตรวจสอบ IB เรียบร้อย เราจะทำการส่ง EA ไปให้ท่านตาม Email ที่ได้กรอกไว้

หมายเหตุ : ให้ทำการสมัครเฉพาะโบรกเกอร์ที่จะนำ EA ไปใช้งาน

แบบฟอร์มเพื่อแจ้งใช้งาน EA ที่ต้องการ

ขั้นตอนการแจ้ง ขอเปิดใช้งาน EA ฟรี
คำอธิบาย :
แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์แจ้งเพื่อขอเปิดใช้งาน EA ฟรี และเพื่อทราบความต้องการ EA ที่จะใช้งาน
หมายเหตุ :
หากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับ EA ผ่านทาง Email ภายใน 24 ชม. (รอทำการตรวจสอบ IB)

ให้ทำการติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook : Eaforexcenter


กดคลิกเพื่อดูรายละเอียดขอย้ายสาย IB มาอยู่กับ EAFOREX CENTER

*** หมายเหตุ :  การเปิดใช้งาน EA ของเรา ****
หากท่านได้มีบัญชีโบรกเกอร์อยู่ก่อนหน้าแล้ว และ ไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกผ่านทางเราได้..ดังนั้นจึงจะต้องขอย้ายสาย IB กับทางโบรกเกอร์เพื่อมาอยู่กับทางเรานะครับ

ตัวอย่างการแจ้งข้อมูล : เพื่อขอย้ายสาย IB กับทางโบรกเกอร์ โดยจะใช้วิธีเดียวกันกับทุกโบรกเกอร์ เพียงเปลี่ยน Email ในการส่งเท่านั้น
สามารถดู Email และ เลข IB ของแต่ละโบรกเกอร์ได้ที่ ขั้นตอนที่ 2

แบบฟอร์มเพื่อแจ้งใช้งาน EA ที่ต้องการ

ขั้นตอนการแจ้ง ขอเปิดใช้งาน EA ฟรี
คำอธิบาย :
แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์แจ้งเพื่อขอเปิดใช้งาน EA ฟรี และเพื่อทราบความต้องการ EA ที่จะใช้งาน
หมายเหตุ :
หากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับ EA ผ่านทาง Email ภายใน 24 ชม. (รอทำการตรวจสอบ IB)

ให้ทำการติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook : Eaforexcenter


กดคลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 
หลังจากกรอกแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอทำการภายใน 24 ชม. หลังจากนั้นให้เราทำการตรวจสอบที่กล่องจดหมาย หรือ จดหมายขยะ ก็จะมี Email ตอบกลับมาดังรูปภาพด้านล่างให้เราทำการกดคลิกเข้าไป

รูปที่ 1 การอนุมัติใช้งาน EA ฟรี Eaforexcenter
รูปที่ 1 การอนุมัติใช้งาน EA ฟรี Eaforexcenter

ขั้นตอนที่ 2
หลังจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลด EA ผ่านลิงค์ Google Drive โดยการคลิกตามตำแหน่งสีน้ำเงินดังรูปข้างล่าง

รูปที่ 2 ดาวน์โหลด EA ผ่านลิงค์ Google Drive
รูปที่ 2 ดาวน์โหลด EA ผ่านลิงค์ Google Drive

ขั้นตอนที่ 3
ให้ทำการเลือกเก็บไฟล์ EA หลังจากนั้นทำกด “Save”

รูปที่ 3 เลือกแหล่งเก็บไฟล์ EA
รูปที่ 3 เลือกแหล่งเก็บไฟล์ EA

ขั้นตอนที่ 1

ให้ทำการเปิดโฟลเดอร์ไฟล์ EA ที่ได้ทำการดาวน์โหลดเอาไว้ หลังจากนั้นให้ทำการคลิกขวาและทำการกด “Copy” ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

รูปที่ 4 เปิดโฟลเดอร์ไฟล์ EA และทำการกอปปี้
รูปที่ 4 เปิดโฟลเดอร์ไฟล์ EA และทำการกอปปี้

ขั้นตอนที่ 2 
ให้ทำการเปิดโปรแกรม MT4 โบรกเกอร์ที่จะทำการนำ EA ไปใช้งานโดยให้สังเกตที่ทางซ้ายมือบนดังรูปด้านล่างให้ทำการคลิก File > Open Dara Folder

รูปที่ 5 เปิดโปรแกรม MT4 โบรกเกอร์ที่จะทำการนำ EA ไปใช้งาน
รูปที่ 5 เปิดโปรแกรม MT4 โบรกเกอร์ที่จะทำการนำ EA ไปใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 
จะมีหน้าต่างโฟลเดอร์ปรากฎขึ้นมาให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ MQL4

รูปที่ 6 ตำแหน่งเข้าโฟลเดอร์ MQL4
รูปที่ 6 ตำแหน่งเข้าโฟลเดอร์ MQL4

ขั้นตอนที่ 4
จากนั้นก็ให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ Experts

รูปที่ 7 ตำแหน่งเข้าโฟลเดอร์ Experts
รูปที่ 7 ตำแหน่งเข้าโฟลเดอร์ Experts

ขั้นตอนที่ 5
ให้ทำการคลิกขวาตรงตำแหน่งที่ว่างแล้วเลือก “Paste” เพื่อวาง EA ที่ได้ทำการกอปปี้มาจากขั้นตอนที่ 1

รูปที่ึ 8 ตำแหน่งโฟลเดอร์ลง EA
รูปที่ึ 8 ตำแหน่งโฟลเดอร์ลง EA

ขั้นตอนที่ 6
ให้กลับมายังหน้าต่าง MT4 จากนั้งให้าังเกตในช่อง Navigator ให้ทำการคลิกขวาที่ “Expert Advisors” จากนั้นทำการคลิก “Refresh” 1 ครั้ง

รูปที่ 9 การ Refresh EA
รูปที่ 9 การ Refresh EA

ขั้นตอนที่ 7
เมื่อทำการ Refresh เรียบร้อยแล้ว EA ก็จะปรากฎมายังรูปด้านล่างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

 รูปที่ 10 การลง EA ใน MT4
รูปที่ 10 การลง EA ใน MT4

ขั้นตอนที่ 1
ให้เปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาหลังจากนั้นให้สังเกตแถบเครื่องมือด้านบนเลือก Tool > Options ตามลำดับ

รูปที่ 11 วิธีการเข้าสู่ Options MT4
รูปที่ 11 วิธีการเข้าสู่ Options MT4

ขั้นตอนที่ 2
ให้ทำการคลิกเลือก “Expert Advisors”หลังจากนั้นให้ทำกดติ๊กถูกดังตัวอย่างด้านล่างโดยที่ในช่องสีเขียวให้ใส่ลิงค์เว็บที่ EA ตััวนั้นจำเป็นต้องใช้หากไม่มีไม่ต้องใส่ จากนั้นทำการตคลิก “OK”

รูปที่ 12 วิธีการตั้งค่าก่อนการเรียกใช้ EA
รูปที่ 12 วิธีการตั้งค่าก่อนการเรียกใช้ EA

ขั้นตอนที่ 3
ให้ทำการไปยัง “Navigator” ให้ทำการเลือก EA ที่จะใช้งานหลังจากนั้นคลิกขวาและทำการคลิก “Attach to achart” เพื่อเป็นการเปิดใช้งาน EA

รูปที่ 13 วิธีการเปิดใช้งาน EA
รูปที่ 13 วิธีการเปิดใช้งาน EA

ขั้นตอนที่ 4
ให้ทำการเลือก Input ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามต้องการหลังจากนั้นคลิก “OK” เพื่อเป็นการเรียกใช้งาน EA

รูปที่ 14 ค่าพารามิเตอร์ EA
รูปที่ 14 ค่าพารามิเตอร์ EA

ขั้นตอนที่ 5
ให้ทำการสังเกตว่า EA ทำงานแล้วหรือยังดังนี้
1.Autotradeing ต้องขึ้นสีเขียว
2.ชื่อ EA ท้ายชื่อจะต้องขึ้นรูปยิ้ม
เมื่อตรงทั้ง 2 ข้อเท่ากับว่าท่านได้เปิดการใช้งาน EA เป็นที่เรียบร้อย

รูปที่ 15 เปิดใช้งาน EA
รูปที่ 15 เปิดใช้งาน EA

หมายเหตุ: สามารถหยุดการทำงานของ EA ได้โดยให้ทำการกด Autotradeing 1 ครั้งให้เป็นสีแดง

ช่องทางการติดต่อสอบถามและกลุ่มพูดคุยกับแอดมินโดยตรง

คลิกที่ลิงค์ : Line eaforexcenter
หรือ
สแกนผ่าน QR CORD

รูปที่ 15 กลุ่ม line eaforexcenter
รูปที่ 15 กลุ่ม line eaforexcenter
สมัคร MT4 Clound